Domy na Jižní Moravě nejsou připraveny na letní parna

Pouhé 1 % budov v Jihomoravském kraji je připraveno na intenzívní a častá horka a sucha. Nová studie analytického centra Glopolis a společnosti Porsenna (1) přináší doporučení pro kraj, místní samosprávy, developery i širší veřejnost,  jak domy přizpůsobit sílící klimatické změně (2).

Změna klimatu zásadně ovlivní náklady na provoz budov. Do roku 2060 náklady spojené s lidským zdravím a snižující se produktivitou lidské práce narostou až 44násobně. S postupující změnou klimatu budou ubývat vodní zdroje a tím poroste cena vody. U nepřipravených domů výrazně vzrostou také výdaje za elektřinu nutnou na dodatečné chlazení domu technikou.

Autoři studie doporučují před každou stavbou či rekonstrukcí prověřit tepelnou stabilitu budov. Kontrola spotřeby energie a vody by měla být centrální, spotřebiče ekologicky šetrné. Důležitá je volba vhodných materiálů, ideálně dřeva i světlejší barvy oken, střech, fasády i dlažby. Části budov můžou odstínit sluneční kolektory nebo fotovoltaické panely. Ve městech by se kromě nové zástavby měla objevovat i nová zeleň a to i na střechách domů. Pro lepší hospodaření s vodou je kromě běžných spořících prvků, jako jsou baterie či čeřiče, vhodné využívat šedou a dešťovou vodu pro splachování, či využívat dešťovou vodu pro zalévání. 

„Důkladná renovace budovy s využitím inovativních technologií a integrací zeleně je sice investičně nákladná, přináší ale výrazně vyšší úspory provozních nákladů během celého roku,“ uvedl Vítězslav Malý ze společnosti PORSENNA o.p.s.

„Kvalitně navržené rodinné a bytové domy v našich podmínkách vůbec chlazení nepotřebují, špatně navržené budovy se bohužel přehřívají. Opatření zabraňující přehřívání tak musí kombinovat využití těžké hmoty konstrukcí budovy, zateplení domu, instalaci vnějších stínících prvků a až v případě nutnosti i instalaci klimatizace,” vysvětluje Michal Čejka z aliance Šance pro budovy.

Poznámky:

(1): Studii, která obsahuje řadu doporučení, jak se připravit, iniciovalo analytické centrum Glopolis a zpracovala ji společnost Porsenna. Podle ní je na změnu klimatu připraveno pouze zmíněné 1 % všech budov na Jižní Moravě, 7 % budov je připraveno částečně, přibližně 15 % budov spíše nepřipraveno, 75 % nepřipraveno vůbec a 2 % budov adaptovat nelze. http://glopolis.org/cs/clanky/tz-zmeny-klimatu-v-cr-vlny-veder-sucho-vyrazne-mene-snehu-na-horach/

http://glopolis.org/soubory/765c/pripravenost_budov_JMK_zmena_klimatu.pdf

(2): Průměrná teplota v Česku do roku 2060 stoupne až o 2,5 stupně, vzroste počet tropických dní a nocí. Zejména na jižní Moravě bude víc suchých období, ve městech se výrazněji projeví tzv. tepelný ostrov, kdy je v některých čtvrtích tepleji, než v jejich okolí. Rostoucí teploty zvyšují úmrtnost starších lidí, zhoršují stav některých pacientů, snižují produktivitu práce zaměstnanců i studentů. Podle údajů OSN v budovách trávíme 90 % času, i proto je žádoucí, aby se budovy na změnu klimatu připravily.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu “Adaptace budov na změnu klimatu”. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.