E-ÚŘAD Břeclav

Reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016907

eu_1.jpg

Příjemce projektu: Město Břeclav 

Název projektu: E-ÚŘAD BŘECLAV

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016907

Doba realizace projektu: 1.4.2021 – 31.3.2023

Rozpočet projektu6 864 429,12 Kč 

Cílem projektu je:

Projekt E-ÚŘAD Břeclav má za cíl poskytnutí komplexní digitální služby v řešených agendách občanům, rychlejší a efektivnější řešení životních situací bez nutnosti návštěvy úřadu. Nedílnou součástí projektu je i modernizace webových stránek města, včetně nové korporátní identity.