Objednejte se k nám

Objednejte se k nám

Prostřednictvím tohoto modulu si můžete objednat obsluhu u příslušné agendy na určitý den a hodinu. Můžete se objednat pro úkony a činnosti, které jsou zobrazeny v nabídce po vstupu do systému.

Abychom však neznevýhodnili klienty, kteří čekají ve frontě bez internetového objednání, může se ke každé přepážce (činnosti) objednat na každých 60 minut jen jedna osoba. Zbytek kapacity přepážky je určen pro klienty, kteří přišli bez objednání.

Postup objednání

 • vstupte do systému,
 • vyberte si požadovanou činnost k jednotlivé agendě,
 • vyberte požadovaný den a vyberte si z volných časů,
 • systém vám přidělí číselný kód – PIN a nabídne informace k vytištění a k zaslání e-mailem,
 • vyplňte kontaktní údaje, položky označené * jsou povinné,
 • odešlete objednávku,
 • na uvedenou e-mailovou adresu obdržíte "objednávkový lístek" s údaji o objednání a pokyny jak postupovat po příchodu na úřad,

Upozornění!

 • k obsluze se dostavte včas na objednanou hodinu,
 • do systému se musíte zaregistrovat přes nabídku OBJEDNANÍ KLIENTI nejdříve 10 minut před (ne dřív) přiděleným časem objednání a nejpozději 10 minut po přiděleném čase objednání.
 • např. u klienta, který se objednal na 8:00, se musí registrovat v rozpětí 7:50 až 8:10, ne později!
 • po uplynutí tohoto 20 minutového intervalu (třeba jen o jednu vteřinu) program již přidělený PIN nezná, a proto jej nemůže akceptovat.
 • v případě registrace s větším časovým předstihem vám systém zahlásí NEPLATNÝ KÓD, proto vyčkejte a opět se registrujte ve stanoveném časovém rozpětí.

Dodržíte-li zadaný čas, budete přednostně obslouženi!

Objednání je možné na 60 dní dopředu.

Pokud víte předem, že se vám nepodaří v objednaný den a hodinu návštěvu úřadu uskutečnit, můžete objednaný termín zrušit.

Postup po příchodu na úřad:

 • po příchodu na úřad zadejte přes nabídku OBJEDNANÍ KLIENTI přidělený číselný kód – PIN, tento nelze použít opakovaně pro další osobu,
 • odeberte si lístek s pořadovým číslem a jménem, vaše číslo bude zařazeno do fronty a vyvoláno jako prioritní klient ( ihned po dokončení právě obsluhovaného klienta),
 • v případě, že se budete registrovat do systému po uplynutí časového intervalu, vaše objednání již vypršelo a v takovém případě se můžete přihlásit jako běžný klient a budete zařazen/a do fronty a obsloužen/a v pořadí došlých klientů.

Zjištění stavu obsluhy klientů u jednotlivých přepážek

Prostřednictvím tohoto modulu si poklepáním na podtržený nadpis můžete zjistit skutečný stav obsluhy klientů a snadno získáte aktuální informace o:

 • počtu lidí čekajících ve frontách u jednotlivých agend, ke všem činnostem, které jsou zahrnuty do vyvolávacího systému
 • odhad přibližné aktuální čekací doby na jednotlivých přepážkách.

Elektronický objednávkový systém WEBCALL

On-line služba WebCall umožňuje elektronicky se objednat k vyřízení záležitostí správních a dopravně správních agend u odboru správních věcí a dopravy. Jedná se o činnosti na úseku:

Evidence obyvatel

 • Přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa TP 
 • Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Občanských průkazů

 • Podání žádosti o vydání občanského průkazu 
 • Převzetí vyhotoveného občanského průkazu

Cestovních dokladů

 • Podání žádosti o vydání cestovního pasu 
 • Převzetí vyhotoveného cestovního pasu

Ověřování podpisu a kopií listin a Czech POINT 

 • Ověřování podpisu a kopií listin
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis ze živnostenského rejstříku
 • Podání na Registr živnostenského podnikání dle § 72 na kontaktním místě veřejné správy
 • Výpis z insolventního rejstříku
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Registrace přístupů do Registru účastníků provozu modulu autovlaků
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Žádosti o zřízení datové schránky fyzických osob
 • Žádosti o změny a zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vyžádání nových
 • Autorizovaná konverze dokumentů na žádost

Evidence řidičů

 • Podání žádosti o vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
 • Převzetí vyhotoveného řidičského průkazu
 • Vydání, výměna a odevzdání průkazu profesní způsobilosti řidiče
 • Paměťové karty řidiče, vozidla a servisu

 Registr vozidel

 • Přihlášení a odhlášení vozidla
 • Zápis změn údajů o vozidle

Technické změny vozidel

 • Schvalování vozidel ze zahraničí – dovoz 
 • Zápis tažného zařízení do technického průkazu

Odbor správních činností se nachází v budově C areálu Městského úřadu Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3. Přístup včetně bezbariérového je umožněn také vchodem z ulice U Stadionu (vedle okresního státního zastupitelství).

Objednávkový systém je v provozu v úřední dny a je přímo napojen na vyvolávací zařízení, které vydává klientům lístky k obsluze a následně je zve k příslušným přepážkám k obsloužení. Zjištěné a zobrazené informace jsou staré maximálně 120 vteřin.