Vodní hospodářství

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnuOhlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úpravOhlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivaletních obyvatelŽádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnaŽádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnuŽádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)Žádost o povolení k odběru pozemních vod pro občany a o stavební povolení ke studniŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu pro právnické osobyŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro fyzické osobyŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro občany a o stavební povolení k domovní ČOVŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo jeho změnu pro právnické osobyŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro fyzické osobyŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro občany a o stavební povolení k domovní ČOVŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnuŽádost o schválení manipulačního řádu vodního dílaŽádost o společné povoleníŽádost o stavební povolení k vodním dílůmŽádost o udělení souhlasuŽádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních dělŽádost o vyjádření podle § 18Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vodŽádost o závazné stanovisko VÚ vydané v rámci společného řízeníŽádost souhrnné vyjádření OSŽP