Kvalita, Efektivita, Inovace

Reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014702

eu_1.jpg

Příjemce projektu: Město Břeclav 

Název projektu: KVALITA, EFEKTIVITA, INOVACE

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014702

Doba realizace projektu: 1.5.2020 – 30.4.2022

Rozpočet projektu7 498 990,- Kč

 

Cílem projektu je: 

Hlavním cílem projektu je optimalizovat procesy a postupy na Městském úřadě v Břeclavi posílením strategického řízení úřadu a zvýšením kvality jeho fungování.

Konkrétně jde o podporu procesního řízení v organizaci žadatel a řízení rizik, zlepšení procesů správy majetku města, tvorbu a aktualizaci strategických dokumentů, rozvoj informačního systému města, zlepšení interní komunikace a metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě.