Memorandum o spolupráci města Břeclav a Sportcomplex z.s.

Město Břeclav a cyklistický oddíl Sportcomplex Břeclav uzavřeli 26. ledna 2021 memorandum o spolupráci jako svobodný výraz vůle obou stran zavést a prohlubovat vzájemnou spolupráci při realizaci projektu pod názvem „Velodrom v Břeclavi“.

Plné znění memoranda najdete zde.