Plán odpadového hospodářství 2017-2026

Klíčové informace

  • Ve středu 22. listopadu proběhlo v budově Městského úřadu veřejné projednání plánu odpadového hospodářství města Břeclavi na období 2017 - 2026 a z něj vyplývajících cílů a opatření pro nakládání s vybranými druhy odpadů.
  • Zastupitelstvo města schválilo plán odpadového hospodářství na svém zasedání 10. prosince 2018.