Odstranění nebo ořez dřevin v blízkosti elektrického vedení