Opatření ke snížení populace zdivočelých holubů v Břeclavi

Od října probíhá monitoring výskytu holubů, který zahrnuje vyhledávání stanovišť a zdrojů jejich potravy. Monitoring provádí členové Českého svazu ochránců přírody z Lednice.

Aby monitoring proběhl úspěšně, je potřebná také součinnost občanů, která spočívá především v poskytnutí informací o hnízdění a početném výskytu holubů v jakýchkoliv objektech na území města Břeclav (tj. obytných domech, průmyslových budovách, půdách, atikách, střechách, historických památkách apod.).

Ornitologové žádají především o tyto informace:
- o místech se zvýšeným, pravidelným nebo častým výskytem holubů
- o zdrojích potravy holubů
Žádají také o spolupráci při monitoringu holubů v objektech, které nevlastní město Břeclav

Výše uvedené informace sdělte nejlépe přímo na e-mailovou adresu Českého svazu ochránců přírody: csop.lednice@seznam.cz a uveďte následující údaje:

kontaktní osoba

telefon, e-mail

místo výskytu

přibližný odhad počtu holubů

Bližší informace můžete získat také přímo na Městském úřadě Břeclav, odboru stavebním a životního prostředí u Ing. L. Míčka (kancelář  č. 133)