Ozelenění severozápadní části Břeclavi

Hlavním cílem je regenerace zeleně v k. ú. Břeclav. V rámci realizace dojde k výsadbě dřevin, trvalkových záhonů, založení květnaté louky a regeneraci dětského hřiště včetně následné péče.

Projekt řeší soubor mitigačních opatření v oblasti zelené infrastruktury města Břeclav. Kostrou projektu je výsadba stromů a keřů na pozemky ve vlastnictví města. Kromě klimatického hlediska má projekt pozitivní odpad na biodiverzitu, estetizaci a zefektivnění údržby zelené infrastruktury v řešených lokalitách, které na sebe navazují v rámci řešených částí Břeclavi. Projekt přispívá k ochraně životního prostředí a zlepšuje kvalitu prostředí v řešených sídelních lokalitách.

 

Akce byla podpořena v rámci výzvy vyhlášené MAS Lednicko-valtický areál, z. s. z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Realizace projektu proběhne v letech 2020 - 2023.

Na projekt je poskytnuta podpora z EU ve výši 2 767 943,87 Kč.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.