Pes ve městě

Informační brožuru Pes ve městě najdete zde:

Pes ve měste Břeclav.pdf

Aktualizaci broužury k 15. 5. 2020 najdete zde:

Pes ve městě aktualizace k 15.5.2020

Chovu psů ve městě se týkají obecně závazné vyhlášky:

OZV o veřejném pořádku a čistotě města

OZV o místním poplatku ze psů

OZV o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Najdete je na https://breclav.eu/urad/vyhlasky-a-narizeni

https://breclav.eu/file/30856/

Připomínky a náměty k problematice psů ve městě můžete posílat na e-mail: pesvemeste@breclav.eu

Odkaz na mapku se zónami volného pohybu psů a koši na exkrementy ZDE