Projekt EVLAN (EVeryone’s LANguage)

W dniach 15-24 września 2019 r. w Gminie Tuchomie był realizowany Projekt EVLAN (EVeryone’s LANguage) na temat „Integracja językowa i emigracja” sfinansowany w ramach Programu Europa dla Obywateli. Uczestnikami byli partnerzy z Włoch, Czech,  Słowacji oraz goście z Polski.  

Uczestnicy byli zachwyceni zwłaszcza kulturą Kaszub, z którą stykali się na każdym kroku: od kaszubskich wzorów na przedmiotach codziennego użytku, poprzez język aż do tradycyjnych potraw kuchni kaszubskiej.

W dnia 18-19 września 2019 r. odbyła się konferencja na świeżym powietrzu. Sprzyjała temu zarówno wrześniowa słoneczna pogoda jak i nastroje uczestników konferencji.

 

15. – 24. září 2019 byl v Tuchomii realizován projekt EVLAN (EVeryone's LANguage) na téma „Jazyková integrace a emigrace“ financovaný v rámci programu Evropa pro občany. Účastníky byli partneři z Itálie, České republiky, Slovenska a hosté z Polska. Účastníci byli obzvláště potěšeni kašubskou kulturou, s níž se dostali do kontaktu na každém kroku: od kašubských návrhů na každodenních objektech, přes jazyk až po tradiční kašubská jídla.

Ve dnech 18. – 19. září 2019 se konala venkovní konference. K úspěchu konference přispělo také slunné záříjové počasí a dobrá nálada účastníků.

 

On 15-24 September 2019, the EVLAN (EVeryone's LANguage) project on "Language Integration and Emigration" funded under the Europe for Citizens Program was implemented in Tuchomia. The participants were partners from Italy, the Czech Republic, Slovakia and guests from Poland. The participants were particularly pleased with the Kashubian culture with which they came into contact at every step: from Kashubian designs on everyday objects, through language to traditional Kashubian dishes.

On 18 - 19 September 2019 an outdoor conference was held. The sunny September weather and the good mood of the participants also contributed to the success of the conference.

Příloha proběhlé akce.pdf

logo_efc.jpg

IMG_20191216_WA0012.jpg