Rozhodnutí o vypsání veřejné zakázky a výzvy k podání nabídky Metodik kvality sociálně právní ochrany dětí pro OSPOD Břeclav a zpracování Metodiky standardů kvality OSPOD Břeclav