Školní hřiště u ZŠ na ul. Sovadinova Břeclav - zpracování projektové dokumentace