Činnosti, které vyžadují povolení z hlediska vodního hospodářství

Klíčové informace

Mezi činnosti, které vyžadují povolení z hlediska vodního hospodářství, patří:

  • Vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry.
  • Těžba štěrku, písku, bahna, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku.
  • Geologické práce spojené se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů.
  • Zasypávání odstavených ramen vodních toků.
  • Vrácení vodního toku do původního koryta.
  • Ukládání těžebního odpadu do povrchových vod.

Ve všech případech je nutno doložit stanovisko správce povodí k požadované činnosti, což je Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno.

Pokud se činnost týká vodního toku, je nutno doložit stanovisko správce tohoto vodního toku. 

Formuláře

Žádost se podává na vyplněném tiskopisu, spolu s přílohami.

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00 Dnes
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den