Dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání silnic II. a III. třídy a místních komunikací

Klíčové informace

  • V případě uzavření silnice II. a III. třídy nebo místní komunikace z důvodu havárie je třeba požádat o dodatečné povolení k uzavírce.

Přílohou žádosti žadatel předloží 

  • Situaci širších vztahů ve vhodném měřítku
  • Podrobný zákres místa prováděných prací s vyznačením jejich plošného rozsahu,  s okótováním, vyznačením a popisem důležitých prvků (vozovka, krajnice, hrana chodníku atd.)
  • Fotokopii žádosti žadatel zašle neprodleně správci komunikace jako oznámení o provedení prací (komunikace II. a III. třídy SÚS JmK, oblast Břeclav, místní komunikace Městský úřad Břeclav).

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den