Dotační program MKČR Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2023

Klíčové informace

  • Ministerstvo kultury po roční přestávce pokračuje v dotačním programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2023. 
  • Pro obec s rozšířenou působnosti Břeclav je určena kvóta 232 000 Kč.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Bližší informace k programu včetně formulářů jsou přístupné na webových stránkách ministerstva kultury.