Euroklíč

Klíčové informace

  • Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technicky kompenzačních zařízení (výtahů, svislých a schodišťových plošin, toalet apod.) osazených jednotným Eurozámkem (např. na úřadech, nádražích, v obchodních centrech apod.).
  • Euroklíč je možné použít v řadě zemí Evropy.
  • Městský úřad Břeclav, odbor sociálních věcí, zajišťuje distribuci Euroklíče - držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetic, stomik, autista, onkologický pacient, osoba s diagnózou roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, cystická fibróza, nespecifické střevní problémy (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), močové dysfunkce, rodiče dětí do tří let věku, kteří mají trvalé bydliště ve správním obvodu Městského úřadu Břeclav.
  • Žadatelé na odboru sociálních věcí předloží občanský průkaz, průkaz TP, ZTP, ZTP/P.
  • Ostatním žadatelům bude Euroklíč vydán na základě občanského průkazu a čestného prohlášení podle cílové skupiny, do které patří.
  • Euroklíč je vydáván zdarma a může být využíván do doby platnosti průkazu TP, ZTP, ZTP/P. 

Čestné prohlášení - EUROKLÍČČestné prohlášení – EUROKLÍČ (zákonný zástupce)Evidenční karta Euroklíče pro OZP

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den