Informace o válečných hrobech na území města Břeclavi

Klíčové informace

  • Válečným hrobem je místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v souvislosti s vojenskými nebo válečnými událostmi. Je jím i pietní místo, kterým může být pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a jejich oběti.
  • Péči o válečné hroby zajišťuje jeho vlastník, a pokud není znám, tak vlastník pozemku, na němž se válečný hrob nachází.
  • Město Břeclav ve své samostatné působnosti pečuje a udržuje hroby a pietní místa na území města, včetně válečných hrobů umístěných na městských hřbitovech.

Evidence válečných hrobů

 • Informace o válečných hrobech, které jsou součástí centrální evidence vedené Ministerstvem obrany, jsou dostupné na internetových stránkách: http://valecnehroby.army.cz/.

 • Městský úřad Břeclav vede evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu jako obce s rozšířenou působností. Tato evidence obsahuje veškeré dostupné informace o válečném hrobu, včetně jmen padlých, pokud jsou známá.

 

Chcete-li získat informace o válečných hrobech, o jejich zřízení, případně o jejich zrušení nebo přesunu, můžete kontaktovat Městský úřad Břeclav, Odbor majetkový, náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav PSČ 690 81.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den