Kácení dřevin rostoucích mimo les

Klíčové informace

  • MěÚ Břeclav, odbor stavební a životního prostředí povoluje kácení v katastrálních územích Břeclav, Poštorná a Charvátská Nová Ves.
  • Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník, nájemce nebo uživatel pozemku. Podává-li žádost někdo jiný než vlastník, musí žádost obsahovat souhlas vlastníka.
  • Není třeba žádat o povolení ke kácení pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

Povolení je potřeba ke kácení dřevin přesahujících tyto parametry

  •       dřeviny o obvodu kmene 80 cm měřeném ve výšce 130 cm nad zemí
  •       zapojené porosty dřevin o výměře větší než 40 m2
  •       dřeviny, které jsou součástí stromořadí a významného krajinného prvku (i v případě, že obvod kmene jednotlivých dřevin je menší než 80 cm)

Kácení dřevin na městském pozemku

Pokud  má někdo zájem kácet dřeviny rostoucí na pozemku města, musí dát podnět na Technické služby Břeclav, které zajišťují správu zeleně na pozemcích ve vlastnictví města. Podněty lze podávat formou e-mailu na adresu: infots@breclav.eu.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě Dnes
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den