Kolaudační souhlas k užívání staveb vodních děl

Klíčové informace

  • Dokončenou stavbu vodního díla je možno užívat na základě kolaudačního souhlasu. 
  • Žádost je třeba podat na vyplněném tiskopisu, spolu se zde uvedenými přílohami. 
  • K žádosti je nutno doložit i doklady, stanovené ve stavebním povolení.

Správní poplatky

Za vydání kolaudačního souhlasu se neplatí správní poplatek, pouze pokud bude požádáno po lhůtě k dokončení stavby, bude činit správní poplatek za provedení závěrečné kontrolní prohlídky 500 Kč za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu.

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den