Konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese

Klíčové informace

  • Oznámení je podmínkou pro to, aby akce mohla být v lese konána. 
  • Fyzická nebo právnická osoba (pořadatel) podá oznámení o konání akce v lese nejméně 30 dnů před dnem konání této akce. 
  • Pokud konání akce v lese přesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností, podává se oznámení u místně příslušného krajského úřadu. 
  • Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí buď oznámení pouze vezme na vědomí, nebo (podle potřeby) do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanoví doplňující podmínky, jejichž dodržení je pro pořadatele akce závazné. 
  • Žádost se podává na předepsaném formuláři.
  • Oznámení o konání akcí v lesích přijímá Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí. 
  • V oznámení pořadatel uvede místo a termín konání předmětné akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. 
  • Při konání organizované nebo hromadné sportovní akce (dále jen akce) nesmí být poškozován les se svým prostředím, ani objekty a zařízení sloužící hospodaření v lese.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě Dnes
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den