Lov zvěře

Klíčové informace

  • Vznikne-li potřeba jednorázově omezit nebo trvale regulovat stavy některého druhu zvěře, nebo snížit škody působené zvěří na zemědělských plodinách a lesních porostech, lze povolit lov i na nehonebních pozemcích, případně lov zvěře do dvou let věku, pro kterou není stanoven minimální a normovaný stav.

Povolení lovu na nehonebních pozemcích

  • Povolení je nutné, vznikne-li potřeba jednorázově omezit nebo trvale regulovat stavy některého druhu zvěře na nehonebních pozemcích.
  • Řízení se zahajuje na žádost vlastníka nehonebního pozemku nebo z vlastního podnětu orgánu státní správy myslivosti.
  • Žádost podává vlastník nehonebního pozemku u Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí. V žádosti je třeba uvést důvod.

Lov zvěře do dvou let věku, která nemá stanoven minimální a normovaný stav

  • Povolení lovu zvěře v honitbě bývá zpravidla nutné za účelem snížení škod působených zvěří na zemědělských plodinách a lesních porostech.
  • V honitbách, kde pro některé druhy spárkaté zvěře nejsou stanoveny minimální a normované stavy, lze po vyjádření orgánu státní správy myslivosti u těchto druhů zvěře lovit samičí a samčí zvěř do stáří 2 let ve stanovené době lovu bez omezení a bez vypracování a projednání plánu.
  • Žádost podává osoba (právnická nebo fyzická), která je uživatelem honitby. Žádost se podává u Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí, v jejímž správním obvodu se předmětná honitba (nebo její převážná část) nachází.
  • Žádost musí obsahovat informaci, o kterou  honitbu se jedná, u kterých druhů zvěře žádá o povolení lovu, důvod žádosti a     případně vyjádření držitele honitby.         

 Doporučujeme osobní projednání žádosti.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den