Manipulační řád vodního díla

Klíčové informace

  • Manipulační řád je soubor zásad a pokynů pro manipulaci s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu. Slouží ke snižování nepříznivých účinků povodní, sucha a ledových jevů, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla.
  • Manipulační řád schvaluje vodoprávní úřad.       
  • Žádost je třeba podat na vyplněném tiskopisu spolu přílohami.
  • Ve všech případech je nutno k manipulačnímu řádu doložit stanovisko správce povodí, což je Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno.
  • Pokud se činnost týká vodního toku, je nutno doložit stanovisko správce tohoto vodního toku. 

Nejdůležitější kontakty na správce vodních toků

Povodí Moravy, s. p., Brno

provozy Břeclav, Dolní Věstonice

 (správce většiny vodních toků)

Lesy České republiky, s. p.

 Správa toků – oblast povodí Dyje

 Jezuitská 13

 602 00 Brno 

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00 Dnes
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den