Měření na silnici - I/55

Klíčové informace

  • Městská policie Břeclav provádí měření rychlosti v automatizovaném režimu v rámci dopravně-bezpečnostních akcí na pozemní komunikaci č. 1/55, kde je místní úpravou dovolená nejvyšší rychlost 70 km/h. Důvodem je zvýšená nehodovost vozidel v uvedené části pozemní komunikace, která patří na seznam nejrizikovějších míst v rámci Jihomoravského kraje.
  • Policie České republiky, ve smyslu ustanovení § 79a zák č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, určila jako místo pro měření rychlosti úsek mimoúrovňového křížení s dálnicí D2 a pozemní komunikací II/425 (staničení I/55 km 130,6 až km 131,1).

Ověřovací list I.55 - mobilní měřeníUrčení místa měření rychlosti MP Břeclav.pdf