Mezinárodní řidičský průkaz

Klíčové informace

  • Mezinárodní řidičský průkaz je vydáván podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) nebo Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), a to podle země, kterou hodlá žadatel navštívit. Tu uvádí žadatel do žádosti.
  • POZOR! Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou neopravňuje k řízení motorových vozidel na území České republiky.
  • Žádost o mezinárodní řidičský průkaz je nutné podat osobně. Můžete tak učinit na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností (ORP). 

Při žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je nutno předložit:

  • 1x foto - čelní pohled ze současné doby
  • Doklad totožnosti - OP nebo pas (k pasu i doklad o trvalém pobytu)
  • Platný řidičský průkaz

Vyhotovení dokladu je na počkání.

Správní poplatek

Za vyhotovení mezinárodního řidičského průkazu se platí poplatek 50 Kč.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00 Dnes
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den
Objednat se online