Mezinárodní řidičský průkaz

Klíčové informace

  • Při žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je nutno předložit:
    • 1x foto - čelní pohled ze současné doby
    • doklad totožnosti - OP nebo pas (k pasu i doklad o trvalém pobytu)
    • platný řidičský průkaz
  • Vyhotovení dokladu je na počkání.

Správní poplatek
Za vyhotovení mezinárodního řidičského průkazu se platí poplatek 50 Kč.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00 Dnes
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den
Objednat se online