Stanovení místní - přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Klíčové informace

  • Žadatel předloží vyplněnou žádost

K žádosti žadatel předloží

Návrh dopravního značení (situační plánek)
Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Břeclav
Stanovisko správce komunikace u silnic II. a III. třídy (SÚS JmK, oblast Břeclav), místní komunikace (MěÚ Břeclav)

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den