Opravy vozovek a chodníků

Klíčové informace

  • Město Břeclav je vlastníkem a správcem místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, které slouží převážně k místní dopravě na území obce. Mezi místní komunikace řadíme mimo vozovky i chodníky pro pěší a cyklostezky.
  • Tyto městské komunikace má ve správě organizační složka města Technické služby, která je udržuje v provozním stavu a zajišťuje jejich opravy. 
  • Silnice na ulicích Lidická, Národních hrdinů, část nám. T. G. M., třída 1. máje, Hlavní, Bratislavská, Valtická, Lednická, 17. listopadu, J. Palacha, Sady 28. října, Bratislavská a část ulice Břetislavova (od pošty po podjezd), nejsou v majetku města Břeclav a spadají pod správu Správy a údržby silnic. 

Podněty a žádosti o opravu městské komunikace

V rámci oprav jsou řešeny:

  • poškozené vozovky – výtluky
  • poškozené chodníky
  • čištění a oprava nefunkčních dešťových vpustí

Podněty a žádosti o opravu městské komunikace se podávají písemně. Žádost musí obsahovat:

  • označení daného místa (název ulice, případně parcelní číslo pozemku, na kterém se komunikace nachází)
  • popis problému, který je třeba řešit
  • fotodokumentaci
  • kontaktní údaje žadatele (jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, případně doručovací adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa) 

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00 Dnes
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den