Speciální označení vozidel a osob

Klíčové informace

  • Městský úřad Břeclav, odbor sociálních věcí vede agendu související s vydáváním parkovacích průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidlo řízené osobou sluchově postiženou, vozidlo lékaře konající návštěvu nebo službu, vozidlo poskytovatele domácí zdravotní péče, poskytovatele terénních sociálních služeb.

 

1)       Vydání označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně postiženou O 7

Osoba těžce zdravotně postižená.jpg

-        žádost

-        doklad totožnosti

-        rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P vydané úřadem práce

-        1 ks fotografie 35mm x 45 mm

-        staré označení vozidla se při výměně vrací

-        doklad prokazující zástupce žadatele (rodný list nebo rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka apod.)

 

2)       Vydání označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou O 2

Osoba sluchově postižená.jpg

-        žádost

-        doklad totožnosti

-        rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P vydané úřadem práce

-        řidičské oprávnění

 

3) Vydání označení vozidla poskytovatele zdravotní péče O 5b

Domácí zdravotní péče.jpg

 Žadatel je fyzická osoba:

- žádost

- doklad totožnosti

- rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřa

 - adresa místa kontaktního pracoviště

Žadatel je právnická osoba:

- žádost

- výpis z obchodního rejstříku

- rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem

- seznam zaměstnanců na které je označení žádáno (jméno, příjmení, datum narození, bydliště), včetně potvrzení o tom, že jsou zaměstnanci právnické osoby

- adresa místa kontaktního pracoviště

 

4)       Vydání označení vozidla lékaře ve službě O 5

Lékař ve službě.jpg

Žadatel je lékařem provozujícím nestátní zdravotnické zařízení:

-        žádost

-        doklad totožnosti

-        rozhodnutí o registraci vydané krajským úřadem

-        doklad o tom že:

a)     registruje pojištěnce (potvrzení zdravotní pojišťovny příp. zdrav. pojišťoven) nebo

b)     zajišťuje lékařskou službu první pomoci či se na jejím zajištění podílí (potvrzení krajského úřadu) nebo

c)     vykonává zálohu zdravotnické záchranné služby (potvrzení místně příslušné zdravotnické záchranné služby)

Žadatel je lékař – zaměstnanec státního zdravotnického zařízení (SZZ)

-        žádost

-        doklad totožnosti

-        potvrzení, že je zaměstnanec SZZ, vykonávajícím činnost praktického lékaře

-        potvrzení, že je odborně způsobilý k výkonu činnosti praktického lékaře (doklad o atestaci)

Žadatel  je lékař – zaměstnanec nestátního zdravotnického zařízení  (NSZZ)

-        žádost

-        doklad totožnosti

-        potvrzení, že je zaměstnanec NSZZ, vykonávajícím činnost praktického lékaře

-        potvrzení, že je odborně způsobilý k výkonu činnosti praktického lékaře (doklad o atestaci)

-        ověřenou kopii rozhodnutí o registraci NSZZ, jehož je zaměstnancem

-        doklad popř. ověřenou kopii o tom, že NSZZ, jehož je žadatel zaměstnancem

a)     registruje pojištěnce (potvrzení zdravotní pojišťovny příp. zdrav. pojišťoven) nebo

b)     zajišťuje lékařskou službu první pomoci či se na jejím zajištění podílí (potvrzení krajského úřadu) nebo

c)     vykonává zálohu zdravotnické záchranné služby (potvrzení místně příslušné zdravotnické záchranné služby)

 

Po podání žádosti a předložení dokladů o splnění podmínek, bude žadateli vydáno označení vozidla.

Dosud vydaná označení zůstávají v platnosti.

 

5) Podklady pro vydání speciálního označení vozidel.

Vydání označení vozidla poskytovatele terénních sociálních služeb O 5c

 

 

 

 

 

 

 

Žadatel je fyzická osoba:

- žádost

- průkaz totožnosti

- rozhodnutí o registraci sociální služby k poskytování terénní sociální služby vydané krajským úřadem

 

Žadatel je právnická osoba:

- žádost

- výpis z obchodního rejstříku

- rozhodnutí o registraci sociální služby k poskytování terénní sociální služby vydané krajským úřadem

- seznam zaměstnanců, na které bude označení žádáno (jméno, příjmení, datum narození, bydliště), včetně potvrzení o tom, že jsou zaměstnanci právnické osoby

 

Žádost o vydání parkovacího průkazu

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00 Dnes
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den