Paměťová karta řidiče/vozidla, servisní paměťová karta

Klíčové informace

  • Paměťová karta řidiče/vozidla umožňuje zálohování a kontrolu dat z tachografu..
  • Paměťová karta servisní slouží pro kontrolu a kalibraci digitálního tachografu.

 

Při podání žádosti o vydání paměťové karty je nutno předložit:

Paměťová karta řidiče
1. Doklad o totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní pas (k pasu i doklad o trvalém pobytu).
2. Řidičský průkaz.
3. Při výměně paměťové karty řidiče je potřeba předložit dosavadní platnou kartu.

Paměťová karta podniku/vozidla
1. Kartu vozidla
2. Originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu, koncesní listiny, nebo výpisu z obchodního rejstříku.
3. V případě zastupování je třeba plná moc s ověřeným podpisem.
4. Občanský průkaz osoby, která žádá o paměťovou kartu vozidla.

Paměťová karta servisní
1. Platný občanský průkaz žadatele a servisní kartu
2. Živnostenské oprávnění, koncesní listinu, nebo výpis z obchodního rejstříku.
3. Kopii platného osvědčení či certifikátu Českého metrologického institutu.
4. Ověřenou plnou moc od jednatele k vystavení servisní paměťové karty.

Správní poplatky

Správní poplatek činí 700 Kč.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00 Dnes
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den
Objednat se online