Povolení k odběru podzemní vody

Klíčové informace

  • Povolení k odběru podzemní vody je třeba ke studnám vybudovaným po roce 1955, sloužícím k zásobování domácností i k zálivce zeleně. 
  • Tato situace může nastat v případě, že stávajícímu povolení vyprší platnost, nebo studnu občan zakoupí i s pozemkem apod.
  • Žádost se podává na předepsaném formuláři spolu s přílohami, uvedenými ve formuláři.
  • K žádosti je nutné doložit pasport studny a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologický posudek.
  • Fyzická osoba musí žádost podat na vyplněném tiskopisu Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu, spolu se zde uvedenými přílohami.
  • Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která bude studnu využívat pro podnikatelskou činnost, musí žádost podat na vyplněném tiskopisu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu, spolu se zde uvedenými přílohami.
  • Součástí žádosti právnických nebo fyzických osob podnikajících, které budou studnu využívat k podnikatelské činnosti, musí být stanovisko správce povodí, což je Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno. 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den