Povolení k provedení stavby v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy

Klíčové informace

  • Žadatel podá vyplněnou žádost u Speciálního stavebního úřadu.

K žádosti žadatel předloží

  • Doklad o identifikaci a právní formě (výpis z obchod. rejstříku, živnost. list, jiný obdobný doklad)
  • Situační zákres
  • Stanovisko správce (vlastníka) komunikace u silnic II. a III. třídy (SÚS JmK, oblast Břeclav)
  • Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Břeclav

Poplatky

Bez poplatku

Formuláře

Žádost o povolení k provedení stavby v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den