Povolení připojování pozemních komunikací

Klíčové informace

  • Žadatel předloží vyplněnou žádost.

Přílohou žádosti žadatel předloží

  • Doklad o identifikaci a právní formě (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo obdobný doklad)
  • Vhodný situační zákres širších vztahů
  • Doklad o vlastnictví připojované nemovitosti v aktuálním vyhotovení (snímek katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí)
  • Stanovisko správce komunikace u silnic II. a III. třídy (SÚS JmK, oblast Břeclav), místní komunikace (MěÚ Břeclav)
  • Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR s připojením
  • Stanovisko vlastníka přilehlého chodníku (OÚ, MěÚ), nachází-li se v místě připojení

Poplatky

Žadatel zaplatí správní poplatek 500 Kč.

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den