Povolení úplné uzavírky silnice II. a III. třídy a místní komunikace

Klíčové informace

  • Žadatel předloží vyplněnou žádost.

K žádosti žadatel doloží:

  • Doklad o identifikaci a právní formě (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list)
  • Grafický zákres trasy uzavírky a navržené objížďky do mapy ve vhodném měřítku
  • Harmonogram prací – jednotlivé druhy prací v (na) silnici a jejich časový průběh, při uzavírce delší než 3 dny
  • Stanovisko správce komunikace u silnic II. a III. třídy (SÚS JmK, oblast Břeclav), místní komunikace (MěÚ Břeclav)
  • Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Břeclav
  • Vyjádření obce, jehož zastavěného území se uzavírka nebo objížďka dotýká *
  • Souhlas dotčeného dopravního úřadu k uzavírce, popř. k dočasnému přemístění zastávek*
  • Vyjádření vlastníka místní (účelové) komunikace, po níž se navrhuje objížďka *

* podle konkrétního případu a předchozího projednání

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den