Pro rodiče

Milá maminko a milý tatínku…

 1. Nikdy nezapomeňte, že jsem dítětem Vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará, ale druhého rodiče potřebuji úplně stejně.
 2. Neptejte se mě, koho z Vás mám raději. Mám vás oba stejně rád (a). Neočerňujte přede mnou toho druhého, protože mě to bolí.
 3. Pomozte mi mít kontakt s tím rodičem, se kterým netrávím většinu času. Vytočte mi jeho telefonní číslo nebo mi předepište jeho adresu na obálku. Pomozte mi k Vánocům nebo k narozeninám pro něj vyrobit nebo koupit nějaký hezký dárek. Moje fotky nechte vždycky vyvolat dvakrát – jednou taky pro mého druhého rodiče.
 4. Mluvte spolu jako dospělí lidé. Ale mluvte spolu! Nepoužívejte mě jako poslíčka mezi sebou – a už vůbec ne se zprávami, které toho druhého zarmoutí nebo rozčílí.
 5. Nebuďte smutní, když odcházím k druhému rodiči. A rodič, od kterého odcházím, ať si také nemyslí, že se v příštích dnech budu mít špatné. Nejraději bych byl(a) pořád s Vámi oběma. Ale nemůžu se roztrhnout na dva kusy jenom proto, že jste Vy naši rodinu roztrhli.
 6. Nikdy neplánujte nic na dobu, kdy mám být s druhým rodičem. Část mého času patří mojí mamince a mně, část mému tatínkovi a mně. Důsledné to dodržujte, prosím.
 7. Nebuďte zklamaní nebo se nezlobte, když se Vám nehlásím v době, kdy jsem s druhým rodičem. Mám teď dva domovy a ty musím dobře oddělovat – jinak bych se ve svém životě už ale vůbec nevyznal(a).
 8. Nepředávejte si mě u dveří druhého rodiče jako balík. Pozvěte toho druhého na chvíli dál a promluvte si o tom, jak byste mohli můj těžký život nějak ulehčit. Vždycky, když si mě předáváte nebo přebíráte, jsou to pro mě kratičké chvilky, kdy Vás mám oba. Neničte mi je tím, že jste na sebe zlí anebo se hádáte.
 9. Když se nemůžete ani vidět, předávejte si mě ve školce nebo u přátel.
 10. Nehádejte se přede mnou! Buďte ke mně alespoň tak zdvořilí, jako jste
  k ostatním lidem, a jak to vyžadujete také ode mě.
 11. Nevyprávějte mi věci, kterým ještě nemohu rozumět. Mluvte o tom s jinými dospělými, ale ne se mnou.
 12. Dovolte mi přivést si svoje kamarády k Vám oběma. Chci, aby poznali moji maminku i mého tatínka a aby viděli, jak jsou oba skvělí.
 13. Dohodněte se férové o penězích. Nechci, aby jeden z Vás měl moc peněz a ten druhý jen málo. Ať se Vám oběma daří tak dobře, abych se u Vás obou mohl(a) cítit v pohodě.
 14. Nesoutěžte o to, kdo mě víc rozmazlíte. Tolik čokolády bych totiž nikdy nemohl(a) sníst, jak moc Vás mám oba rád(a).
 15. Řekněte mi na rovinu, když někdy nevystačíte s penězi. Pro mě je stejně mnohem důležitější čas strávený s Vámi, nežli peníze. Ze skvělé společné hry se raduji mnohem více než z nějaké nové hračky.
 16. Nemusíme pořád navštěvovat nějaké akce. Nemusí být pořád něco nového a skvělého, když spolu něco podnikáme. Nejhezčí je pro mě, když jsme prostě veselí a v pohodě, hrajeme si a máme i trochu klidu.
 17. Nechejte v mém životě co nejvíc věcí tak, jak bývaly před Vaším rozchodem. Začíná to v mém pokojíčku a končí u úplných maličkostí, které jsem dělával(a) úplně sám / sama s tatínkem nebo s maminkou.
 18. Buďte hodní na babičku i dědečka z druhé strany, i když při rozvodu stáli víc u svého dítěte. Taky byste při mne stáli, kdyby se mi vedlo zle. Nechci ztratit ještě své prarodiče.
 19. Buďte féroví k novému partnerovi, kterého si ten druhý našel nebo najde.
  S tímto člověkem musím vycházet i já. A bude to pro mne snadnější, když nebudete na sebe žárlit. Stejně by bylo pro mě lepší, kdybyste si oba brzy našli někoho, koho byste měli rádi. Nebyli byste na sebe už tak zlí.
 20. Buďte optimističtí. Svoje manželství jste nezvládli, ale zkuste alespoň dobře zvládat ten čas poté. Projděte si tyto moje prosby, které Vám píši. Třeba si o nich spolu promluvte. Ale nehádejte se! Nepoužívejte tyto moje prosby k výčitkám druhého, jak byl ke mně špatný. Když to uděláte, tak jste vůbec nepochopili, jak na tom teď jsem a co potřebuji, abych se cítil(a) lépe.

(Prosby dětí jsou převzaté z webové stránky pracovní skupiny Rozluka/rozvod Cochem http://www.ak-cochem.de)