Registrační značka na přání

Klíčové informace

  • O přidělení registrační značky na přání se žádá na evidenci vozidel kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností.
  • Žadatel předloží vyplněnou žádost s navrhovaným zněním registrační značky a TP vozidla.
  • Registrační značku na přání je možno vytvořit kombinací čísel a velkých písmen, s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W.
  • Registrační značka musí obsahovat 7 znaků pro motocykl a 8 znaků pro auto, v případě užití písmen musí obsahovat minimálně jedno číslo.
  • Registrační značka na přání nesmí obsahovat slova, která jsou hanlivá, podněcující k rasismu, xenofobii a k nenávisti vůči některé skupině obyvatel.

Správní poplatky

5 000 Kč za jednu tabulku

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den
Objednat se online