Rybářský lístek

Klíčové informace

  •  Žádost o vydání rybářského lístku lze podat osobně na odboru stavebním a životního prostředí MěÚ Břeclav. 
  •  Žadatel (pokud je občanem ČR) musí mít trvalé bydliště na území správního celku ORP Břeclav.

Žadatel musí doložit

  • Osvědčení o získané kvalifikaci na první rybářský lístek nebo dřívější rybářský lístek nebo osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře a jeho zástupce nebo na rybářskou stráž, příp. platný rybářský lístek nebo licenci vydanou v zemi, jejímž je občanem (jen pro cizince),
  • Občanský průkaz
  • Doklad o zaplacení správního poplatku (úhrada na pokladně MěÚ).
  • V případě znehodnocení či ztráty je nutno požádat o vydání nového rybářského lístku. Duplikát vydat nelze.

Správní poplatek

Poplatek za vydání rybářského lístku:

  • na 10 let 500 Kč
  • na dobu neurčitou 1.000 Kč.

U osob mladších 15 let nebo studujících rybářství nebo osob, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, je výše poplatku za rybářský lístek na 10 let poloviční (250 Kč).

 

 

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den