Povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovaní §77 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb.

Klíčové informace

  • Žadatel předloží vyplněnou žádost.

K žádosti žadatel přiloží

  • Doklad o identifikaci a právní formě (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list)
  • Stanovisko správce komunikace u silnic II. a III. třídy (SÚS JmK, oblast Břeclav), místní komunikace (MěÚ Břeclav) s udělením výjimky
  • Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Břeclav

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den