Údržba hřbitovů

Klíčové informace

Služby související s provozem hřbitova

Na uvedených hřbitovech město zajišťuje služby související s jejich provozem. Jedná se o mobiliář hřbitova, vodné, správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště, údržbu obřadních síní, oplocení, zajišťování likvidace odpadu apod. Dále mezi tyto služby patří:

  • Svoz odpadkových košů
  • Sečení trávníků
  • Shrabávání listí a úklid travnatých ploch
  • Údržba památných hrobů
  • Údržba pomníků rudoarmějců
  • Zametání vydlážděných chodníků
  • Odstranění prorůstajícího plevele z vydlážděných chodníků a sypaných cest
  • Odstranění plevele mezi obrubami hrobů a dlážděnými chodníky nebo sypanými cestami
  • Zametání před obřadními síněmi.

Provozní doba hřbitovů

Leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec – 7:00 – 19:00 hodin.

Duben, květen, červen, července, srpen, září – 6:00 – 21:00 hodin.

Památka zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle – 6:00-21:00 hod.

KONTAKT na Technické služby.

Řád veřejných pohřebišť Břeclav 2024 - účinný od 4. 4. 2024

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00 Dnes
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den