Úprava stavu zvěře v honitbě

Klíčové informace

  • Vyžaduje-li zájem vlastníka, popřípadě nájemce pozemků nebo zájem zemědělské nebo lesní výroby, ochrany přírody anebo zájem mysliveckého hospodaření, aby počet zvěře byl snížen, orgán státní správy myslivosti rozhodnutím povolí, popřípadě uloží uživateli honitby příslušnou úpravu stavu zvěře.
  • Žádost podává osoba (právnická nebo fyzická), která je uživatelem honitby. Žádost se podává u Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí, v jejímž správním obvodu se předmětná honitba (nebo její převážná část) nachází.

Žádost musí obsahovat

  • O kterou honitbu se jedná.
  • U kterých druhů zvěře žádá o povolení úpravy (snížení) stavu.
  • Kolik kusů.
  • Důvod žádosti.
  • Případně vyjádření držitele honitby. 

Doporučujeme osobní projednání žádosti!

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den