Upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

Klíčové informace

  • Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není nutné třídění nebo oddělené shromažďování odpadů, může od něj původce odpadů upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy (podle místa provozovny)
  • O souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů mohou požádat firmy a podnikatelé, jejichž provozovna se nachází na území ORP Břeclav a kteří nakládají s odpady v množství menším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok.
  • V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo statutární zástupce právnické osoby, případně osoba, která obdrží plnou moc pro zastupování v této věci.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě Dnes
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den