Úsekové měření rychlosti – III/41417

Klíčové informace

  • Policie ČR, ve smyslu ustanovení §79a zákona o silničním provozu, určila úsek na silnici III. třídy č. 41417, ulice Lednická v k.ú. Charvátská Nová Ves, jako místo pro obousměrné úsekové měření rychlosti Městskou policií Břeclav.
  • Cílem je zajištění bezpečnosti silničního provozu v dotčené lokalitě, zejména bezpečnosti chodců, a také zmírnění negativních vlivů silničního provozu na místní obyvatele.

Ověřovací list 2023 (1) - LednickáOvěřovací list 2023 (2) - LednickáUrčení místa pro měření rychlosti ul. Lednická