Ustanovení myslivecké stráže

Klíčové informace

 • Uživatel honitby je povinen pro každých 500 ha honitby navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké stráže, a to do 30 dnů od uzavření smlouvy o nájmu honitby, zrušení myslivecké stráže, nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby.
 • Žádost podává osoba (právnická nebo fyzická), která je uživatelem honitby. 
 • Žádost se podává u Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí, v jejímž správním obvodu se předmětná honitba (nebo její převážná část) nachází. 
 • Navrhovaná osoba musí být bezúhonná a starší 21 let.

K žádosti je nutné doložit

 • Žádost uživatele honitby o jmenování myslivecké stráže a souhlas navržené osoby s tímto návrhem.
 • Prokázat znalost práv a povinností myslivecké stráže a složit slib myslivecké stráže.
 • Občanský průkaz.
 • Platný lovecký lístek.
 • Zbrojní průkaz skupiny C.
 • Doklad o povinném pojištění pro výkon myslivosti.
 • Doklad o fyzické a zdravotní způsobilosti.
 • Fotografii.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00 Dnes
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den