Ustanovení mysliveckého hospodáře

Klíčové informace

  • Uživatel honitby je povinen navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení mysliveckého hospodáře do 15 dnů po zániku funkce dosavadního mysliveckého hospodáře. 
  • Žádost podává osoba (právnická nebo fyzická), která je uživatelem honitby. Žádost se podává u Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí, v jejímž správním obvodu se předmětná honitba (nebo její převážná část) nachází. 
  • Navrhovaná osoba musí být bezúhonná a starší 21let.

Žádost musí obsahovat

  • Doklad o vykonání příslušné zkoušky.
  • Občanský průkaz.
  • Platný lovecký lístek.
  • Zbrojní průkaz skupiny C.
  • Doklad o povinném pojištění pro výkon myslivosti.
  • Doklad o fyzické a zdravotní způsobilosti.
  • Fotografie.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00 Dnes
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den