Venkovní mobiliář města

Klíčové informace

 • Venkovní mobiliář města Břeclavi tvoří věci, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích a tvoří jejich nedílnou součást. Slouží pro potřeby všech občanů i návštěvníků města.
 • Poškození venkovního mobiliáře je řešeno jako přestupek.
 •  Opravy vad městského venkovního mobiliáře, jako jsou rozbité lavičky, rozbité zastávky HMD, chybějící či poškozené odpadkové koše, opravy veřejného osvětlení a semaforů apod. zajišťují Technické služby Břeclav.

 Součástí městského mobiliáře jsou:

 • lavičky
 • odpadkové koše
 • květináče
 • oplocení hřišť, parků a zelených ploch
 • sloupky a zábradlí u komunikací 
 • kontejnery
 • stojany na kola
 • vitríny
 • dětská hřiště
 • cvičební prvky
 • zastávky MHD
 • veřejné osvětlení 
 • semafory 
 • rozvodní skříně veřejného osvětlení a světelné signalizace 
 • retardéry
 • hodiny
 • uliční (názvy ulic) a informační cedule
 • pítka a fontány
 • vlajkové stožáry
 • dešťové vpusti na místních komunikacích 

 

Hlášení závad 

Tel.: 736 166 420
E-mail:  infots@breclav.eu