Veřejná vystoupení zvířat

Klíčové informace

  • Pořadatel je povinen oznámit nejméně 14 dnů přede dnem konání veřejné vstoupení krajské veterinární správě a příslušné obci, v jejímž katastru se vystoupení koná. 
  • Veřejné vystoupení je jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání (např. cirkus). 
  • Nebo je to činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh (např. výstava). 
  • Za veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat.

V oznámení se uvádí

  • Místo a datum konání.
  • Druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit.
  • Údaje umožňující identifikaci osoby, která rozpozná zdravotní stav zvířete.

Pořadatel, který pořádá nebo provádí veřejné vystoupení, je povinen zajistit, aby byla při veřejném vystoupení přítomna osoba, která je schopna posoudit zdravotní stav zvířete.

Pořadatel současně s oznámením o veřejném vystoupení předloží seznam činností se zvířaty.

Poučí osoby, jak mají se zvířaty manipulovat, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámí je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat.

Oznámí porušení podmínek ochrany zvířat účastníkem veřejného vystoupení krajské veterinární správě.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě Dnes
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den