Vybudování studny ve společném územním a stavebním řízení

Klíčové informace

  • Fyzická i právnická osoba musí požádat o územní rozhodnutí a stavební povolení ke stavbě studny a současně požádat o povolení k nakládání s podzemními vodami.
  • Žádost se podává na předepsaném formuláři spolu s projektovou dokumentací pro společné povolení, plán kontrolních prohlídek stavby, stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, závazné stanovisko orgánu územního plánování, vyjádření hydrogeologa.  

U právnických osob je potřeba k žádosti stanovisko správce povodí – Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, Brno.

Pokud se bude jednat o kopanou studnu hloubky 3 m a více, nebo vrtanou studnu hloubky 30 m a více, jedná se o báňské dílo a k žádosti nutno doložit závazné stanovisko Obvodního báňského úřadu pro územní krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno.    

Správní poplatky

Územní rozhodnutí 300 Kč + stavební povolení 300 Kč

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00 Dnes
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den