Vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Klíčové informace

  • K vypouštění odpadních vod do vod podzemních je třeba povolení vodoprávního úřadu.
  • Jedná se o vypouštění odpadních vod z jednotlivých staveb pro bydlení, jednotlivých staveb pro rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby.
  • Žádost je třeba podat na vyplněném tiskopisu spolu s uvedenými přílohami.
  • Ve všech případech je nutno doložit stanovisko správce povodí k požadovanému nakládání, což je Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno. 
  • Ve všech případech je nutno doložit vyjádření osoby s odbornou způsobilostí - hydrogeologa. 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den