Vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

Klíčové informace

  • K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek, do kanalizace, je třeba povolení vodoprávního úřadu.
  • Žádost je třeba podat na vyplněném tiskopisu spolu s uvedenými přílohami.
  • Ve všech případech je nutno doložit souhlas vlastníka, popř. provozovatele kanalizace s vypouštěním.

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den