Vysazování rychle rostoucích dřevin

Klíčové informace

  • V případě výsadby geograficky nepůvodních dřevin, mezi něž patří tzv. japonské topoly, je  třeba podat žádost o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí.
  • Rychle rostoucí dřeviny se pěstují na dřevo nebo štěpku na topení. Za tímto účelem  jsou do krajiny vysazovány také druhy dřevin, které jsou v České republice nepůvodní. 

Žádost musí obsahovat

  • Jméno, adresu, datum narození/IČ a telefon žadatele.
  • Parcelní čísla pozemků.
  • Popis záměru s uvedením druhu dřeviny.

V souhrnném vyjádření bude uvedeno, jak je nutné před výsadbou dřevin dále postupovat.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den